Vid akut stödbehov

Nödsituation: SOS Alarm 112
Polisanmälan: 114 14

För akut stöd eller skyddat boende ring socialtjänsten i din kommun. Efter kontorstid och på helger kontaktar du socialjouren. Kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour i Järfälla kommun hittar du här!