Kontakta oss

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du prata med någon? Järfälla kvinnojour finns för dig som är, eller har varit, utsatt för hot och/eller våld i en nära relation. Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Vid akut hjälp

SOS 112

Polisanmälan 114 14