Den 25 november är FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Vi uppmärksammade den dagen med att publicera en kampanjfilm i två delar på Instagram.

I kampanjfilmen syns bland annat Åsa Lindhagen, Ida Östensson, Katarina Svensson Flood, Huddinge-polisen Anna Hellmark, Henrik Wahlström, Inte din hora, Kaeli Abdi m.fl.

Se del 1 av kampanjfilmen här och del 2 här.

 

Huddinge kommun uppmärksammar rösträtt för kvinnor i viktig kampanj

Pressmeddelande

Huddinge kommun uppmärksammar den 8 mars med en kampanj på temat - Hur långt har vi kommit? 2021 är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige och kvinnor fick rösta för första gången.

I en gemensam kampanj uppmärksammar Kvinnojouren Huddinge, Ungdomsjouren Kraftbyrån och Huddinge kommun att det är 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången. På den internationella kvinnodagen den 8 mars genomförs kampanjen ”Kvinnors rösträtt 100 år – hur långt har vi kommit?”.

Viktig politisk reform
Det var den 26 januari 1921, som riksdagen fattade det andra grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av allmän och lika rösträtt utgör en av de viktigaste politiska reformerna under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

- Den kommunala nivån är viktig för att involvera fler människor i demokratin så de ska kunna göra sin röst hörd. Det gäller inte bara under valåret och det gäller alla, även dem som ännu inte har rösträtt. Huddinge kommun genomför därför kampanjen ”Kvinnors rösträtt – hur långt har vi kommit?” tillsammans med Kvinnojouren Huddinge och ungdomsjouren Kraftbyrån för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen, säger Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP) med ansvar för trygghetsfrågor, delaktighet, folkhälsa och jämlikhet.

Hotellhängare med budskap
Kampanjen innefattar bland annat så kallade ”hotellhängare” med viktiga budskap kopplat till demokrati och kvinnors rösträtt. "Hängare" kommer synas på gator och torg runt om i kommunen och även i sociala medier. Kampanjen utgår från Sveriges jämställdhetspolitiska mål och har ett särskilt fokus på delmålet - att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Huddingebor får gärna delta
Huddingebor uppmuntras till att delta i kampanjen genom att ta bilder på "hängarna" och dela i sociala medier med hashtag #huddingedemokrati och #kvinnligrösträtt. Tanken är att skapa förutsättningar för dialog kring vilka jämställdhetsutmaningar olika grupper tjejer och killar, kvinnor och män har i Huddinges kommundelar idag.Kampanjen innehåller även information om var den som behöver stöd kan vända sig för att prata, ställa frågor eller få akut hjälp.

Fritidsgårdar/mötesplatser i kommunen lyfter kampanjen på olika sätt i sina verksamheter den 8 mars för att engagera ungdomar.

Synliggöra förtryck
Kampanjen vill synliggöra det strukturella våld och förtryck som drabbar tjejer och kvinnor runt om i Sverige. Våld och förtryck kan se ut på fler sätt än det som lyfts i kampanjen och särskilt drabba de som har migrantbakgrund, som lever med en funktionsnedsättning eller som är HBTQI-person. Alla tjejer och kvinnor är välkomna att kontakta arrangörerna för samtal och stöd.

Press- och media:
Ann Kristin Rönnerbäck, pressansvarig Huddinge kommun, 08-535 301 71 ann-kristin.ronnerback@huddinge.se

Politisk talesperson:
Ingalill Söderberg, Kommunalråd (DP) med ansvar för trygghetsfrågor, delaktighet, folkhälsa och jämlikhet, 08-535 301 88, Ingalill.Soderberg@huddinge.se

Kontaktperson Huddinge kommun:
Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, 08-535 313 74, vanja.moller-zouzouho@huddinge.se

Kontaktperson Kraftbyrån:
Camilla Skyttman, 070 770 92 94, Info@kraftbyran.nu

Kontaktperson Kvinnojouren Huddinge:
Snövit Janson, 08-746 75 53, snovit@kvinnojourenhuddinge.se