Välkommen hit!

Alla kvinnor och barn har rätt att leva i en trygg, harmonisk och fridfull värld.

Vi har haft tekniska problem med vår telefon!!!

Detta ska vara löst igen så behöver du nå oss kan du ringa som vanligt på 044 21 30 13.

Ny reform fr o m 1 april 2024

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Tillståndsplikt för skyddat boende
Vårt skyddade boende

Vid placering ring 044 21 90 43 Vi hämtar enligt överenskommelse.

För socialtjänsten
Samtalsgrupp våren 2024

Har du varit eller är du utsatt för våld i en nära relation? Vill du träffa andra med liknande erfarenheter, och få stöd med att bearbeta dina upplevelser? Då kanske vår samtalsgrupp är något för dig! Läs mer här!

Samtalsgrupp 2024
Du har rätt att leva fri från hot och våld.

Vi lyssnar och tror på dig. Du är inte ensam. Ring oss på 044 21 30 13! Vi har tystnadsplikt.

Råd och stöd
Vad är våld?

Vi på Kristianstad Kvinnojour har lång erfarenhet av att ge stöd och råd till kvinnor som utsätts för olika sorters våld i nära relation. Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men våld kan se och ta sig uttryck på flera olika sätt.

Läs mer här!
Stöd oss

Vill du göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn? Det finns olika sätt att hjälpa oss att hjälpa fler. Bli stödmedlem, skänk en gåva, engagera dig som volontär.

Stöd oss