Om oss

Kristianstad Kvinnojour är en ideell förening som verkar mot våld och förtryck i nära relation. Vi kan hjälpa till med samtalsstöd till både kvinnor och män.

Dessutom kan vi hjälpa till med skyddat boende för kvinnor och barn (detta sker alltid via socialtjänsten).

Vi är medmänniskor som hjälper kvinnor i kris.

Vi är anslutna till Unizon.

Hos oss arbetar även barnpedagog som har "Trappan-utbildning". 

Kristianstad Kvinnojour har möjlighet att ta emot medföljande djur.

 

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

 

Föreningen bildades i maj 1999 och har närmare 60 medlemmar.

Kristianstad Kvinnojour har varit initiativtagare till bildandet av en samverkansgrupp för samtliga kvinnojourer i Skåne.