Vad är våld?

Vad är våld?

Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men våld kan se och ta sig uttryck på flera olika sätt.

Vi på Kristianstad Kvinnojour har lång erfarenhet av att ge stöd och råd till kvinnor som utsätts för olika sorters våld i nära relation.

Du som är våldsutsatt har alltid rätt till att få det stöd och den hjälp du behöver.

Kontakta oss!