Lite om Kristianstad Kvinnojour

Vi har ett gruppboende där vi kan ta emot 8 kvinnor med barn. Vi har även särskilda rum där vi kan ta emot kvinnor med husdjur. Framöver kommer det att finnas plats för 10 kvinnor.

I vårt boende har vi hög säkerhet, det är utrustat med skalskydd, direktlarm till polisen, övervakningskameror, fönster- och dörrsensorer. Personalen har hög säkerhetskompetens.

Personal finns på plats mån - fred 07:30-16:00.

Dygnet runt finns volontärer som kvinnorna kan komma i kontakt med.                                                                        

 • Rummen: I det skyddade boendet är stora och luftiga med TV samt egen toalett och dusch. På alla rum finns hygienartiklar.
 • Kök: Gemensamt stort kök där personalen och volontärer äter frukost tillsammans med kvinnor och barn varje dag. På fredagar äter vi även lunch tillsammans. I köket finns basvaror som alla kan ta del av.
 • Dagrum: Luftigt och stort dagrum där vi kan spela spel, sitta och prata, titta på tv/dvd eller bara koppla av.
 • Aktivitetsrum: Vi har ett aktivitetsrum där man kan virka, sticka, sy, rita/måla, lösa korsord eller bara prata. Här finns datorer så att kvinnorna kan söka boende, göra sina bankärenden mm. Personal/volontärer finns tillgängliga om kvinnan behöver stöd.
 • Kläd rum: Ett stort kläd rum där vi har kläder till kvinnor och barn vid behov.
 • Samtalsrum: I vårt samtalsrum har vår boendeansvarig ostörda samtal med kvinnorna där fokus är att bearbeta våldet. Vi arbetar med genomförandeplanen på uppdrag av den placerade socialen. Hjälp med kontakt med olika myndigheter så som socialen, polis, sjukvård, advokat mm. En samtalsterapeut kommer hit för samtal med kvinnorna vid behov.
 • Stöd i boendet: Hjälp att ansöka om särskild adressändring/sekretessmarkering/skyddad folkbokföring, informera och se till så att kvinnan är säker digitalt med bankkonto, bank-id och diverse betalkort. Vi hjälper till att ansöka om skilsmässa, stöd vid polisförhör. Vid behov anlitar vi tolk. Vi lånar ut mobil med nytt mobilnummer.
 • Riskbedömning FREDA görs vid efterfrågan. Vi pratar mycket om säkerhet, det är viktigt att kvinnor och barn känner sig trygga. Vi utför även SARA och Patriark.
 • Lek/aktivitetsrum: Här finns vår barnpedagog mån - fred. Hon har olika pedagogiska aktiviteter med barnen och hjälper även till med barnpassning så att mamman kan handla, träffa advokat, polis eller bara ha egen tid. Barnen får även läxhjälp om behov finns. Vi har bra kontakt med skolor/förskolor.
 • Trappansamtal: Vid efterfrågan utförs hon även "Trappan" med barnen.
 • BRA-samtal: Barns rätt som anhörig. Vi erbjuder barn mellan 7-18 år Bra-samtal.
 • Utslussning: När kvinnan får eget boende så hjälper vi till med planeringen så att hon får en så bra start som möjligt. Vi erbjuder fortsatt stöd efter att kvinnan flyttat ut från boendet. 

Vi kan hämta inom 10 mils radie

Pris:

1400 kr/dygn kvinna

500 kr/dygn barn