Information och kunskapsspridning

Vårt våldsförebyggande arbete:

  • Vi kommer till arbetsplatser, skolor, myndigheter, föreningar och organisationer och berättar om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa till med.
  • Vi pratar om våld i nära relationer, hederskultur, prostitution och människohandel.
  • Vi berättar om vilka typer av våld det finns, vad det innebär och varför den som är utsatt inte bara lämnar.
  • Vi pratar om ungas relationer, sexualitet, jämställdhet, varför svartsjuka inte är romantiskt och synen på kvinnan.
  • Vi arrangerar föreläsningar av andra aktörer där vi bjuder in de vi samverkar med.
  • Vi deltar på mässor och event för att berätta om våld i nära relationer.

Kontakta oss om ni är intresserade av att vi besöker er.

info@kristianstadkvinnojour.se

Tel. 044 - 21 30 13