Internationella brottsofferdagen

Börjar:

22:e feb 00:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

22:e feb 00:00 2023 datumet har passerat

Kristianstad Kvinnojour uppmärksammar den Internationella Brottsofferdagen.