Kristianstad Kvinnojour söker volontärer

Börjar:

01:e okt 10:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

01:e okt 12:00 2022 datumet har passerat

Lasarettsboulevarden 4b, Kontor, 291 33 Kristianstad

Du som vill hjälpa till i vårt arbete med att stödja
kvinnor som utsatts för våld är välkommen på
öppet hus den 1 oktober kl. 10-12.


Kristianstad Kvinnojour, Kontor
Lasarettsboulevarden 4b, våning 4
291 33 Kristianstad
Tel. 044-213013