BRA-samtal *Barns rätt som anhörig*

03:e feb 2023

BRA-samtal

Barns rätt som anhörig

From 2023 erbjuder vi barn mellan 7-18 år, som kommer till vårt skyddade boende, BRA-samtal.

Det är vår utbildade barnpedagog som håller i dessa samtal.

BRA-samtal syftar till att erbjuda barnet information och stöd samt ökad delaktighet och handlingsutrymme i sitt eget liv.