Konferens om Prostitution och människohandel

Börjar:

22:e nov 08:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

22:e nov 16:00 2023 datumet har passerat

Under ”En vecka fri från våld” den 22 november, arrangerar vi på Kristianstad Kvinnojour tillsammans med Kristianstads kommun, Stadsmissionen, Brottsofferjouren Nordöstra Skåne och Samordningsförbundet Skåne Nordost en konferens om Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet med dagen är att synliggöra ämnet samt att starta en mobilisering för att kunna arbeta med problemet på lokal nivå.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Om En vecka fri från våld
En vecka fri från våld är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Veckan är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för åttonde året i rad. 2023 infaller En vecka fri från våld vecka 47, med start den 17:e och slut den 26:e november.