Tillståndsplikt för skyddat boende

07:e maj 2024

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Regleringen är enligt regeringens ambition tänkt att stärka våldsutsatta kvinnors och barns rättigheter.

Reformen syftar även att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med vårdnadshavare till ett skyddat boende. Barnen ska tilldelas en egen handläggare och ha ett eget beslut på sin vistelse på en kvinnojour.

För oss innebär det att vi innan den 1:e augusti ska ha skickat in en ansökan om tillstånd till IVO (Inspektion för vård och omsorg), vilket också är vår ambition.