Psykiskt våld

Kort ingress

Psykiskt våld

Psykiskt våld syns inte på utsidan och kan vara svårt att sätta ord på. Det kan innebära att din partner kontrollerar var du är och vem du träffar. Denna sorts våld får dig oftast att känna dig mindre värd. Det kan innebära att du blir kallad ful, värdelös eller andra kränkande saker. Ett annat uttryck för psykiskt våld är hot om våld där din partner hotar att skada dig, sig själv eller någon annan om du agerar på ett visst sätt.

Denna sorts våld får dig oftast att känna dig mindre värd.

Gaslighting är en form av psykiskt våld som innebär att din partner manipulerar dig till att tro att du är oförmögen att klara av saker. Det kan vara att din partner sätter på spisplattan och beskyller dig för att ha glömt den på eller att hen medvetet lämnar ytterdörren olåst för att få dig att tro att det är du som gjort det.