Kvinnohuset Örebro

Välkommen till Kvinnohuset Örebro

Vi är en ideell förening som erbjuder professionellt stöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relation, sexuella övergrepp samt hedersrelaterat våld och förtryck. Vi driver även ett skyddat boende där vi i samarbete med socialtjänst tar emot våldsutsatta kvinnor och deras barn när hemmet inte är en trygg plats. Vi erbjuder också konsultation till professionella och föreläsningar utifrån våld i nära relation.