Råd - Stöd - Skydd

Vi är en ideell förening som erbjuder professionellt samtalsstöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relation, sexuella övergrepp samt hedersrelaterat våld och förtryck. Vi driver ett skyddat boende där vi har samarbete med socialtjänsten. Vi erbjuder konsultation till professionella och föreläsningar utifrån våld i nära relation.

Du är inte ensam

Till oss kan du vända dig om du själv är eller har blivit utsatt för våld eller om du är orolig att någon i din närhet är utsatt för våld.

Hjälp finns här