Bli volontär

Engagemanget från dig som volontär är ovärderligt. Du väljer att ge av din tid och uppdraget är ideellt. Du kommer att möta kvinnor barn som genomgått och fortfarande genomgår en tuff tid, men det är där du kan göra skillnad genom din närvaro och genom aktiviteter som vi tillsammans planerar. Du kan göra skillnad.

Hos oss på Kvinnohuset i Örebro har vi en relativt stor personalgrupp som utför det dagliga arbetet med de boende i form av exempelvis stödsamtal, myndighetskontakter och övrigt praktiskt stöd. Det här betyder att våra volontärer kan fokusera sina insatser till att ge kvinnorna och barnen på boendet en guldkant på sin vardag, i form av sociala aktiviteter enskilt eller i grupp. Volontärer kan också delta i Kvinnohusets utåriktade verksamhet. Volontärernas övriga  insatser kan utformas utifrån egna önskemål, kunskaper och erfarenheter.

 

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Gemensamma matlagningskvällar
 • Pysselkväll
 • Utflykter till närbelägna lekparker
 • Helgbrunch
 • Promenader
 • Stå vid bokbord på t ex Seniormässan, Vårruset, 8 mars
 • Informera om våld mot äldre (Äldregruppen).
 • Ge information om Kvinnohusets verksamhet (efter genomgången introduktion)

 

Vad kan du förvänta dig som volontär?

 • Att få göra en insats för våldsutsatta kvinnor och barn, genom att bidra till en guldkant på deras vardag under tiden på skyddat boende.
 • En studiecirkel som ger grundläggande kunskaper i mäns våld mot kvinnor, samt en fördjupning i Kvinnohusets organisation och verksamhet.
 • Regelbundet erbjudas vidareutbildningar via vår riksorganisation Unizon.
 • Möta allmänhet och informera vid utåtriktad verksamhet.

 

Vad söker vi hos en volontär?

 • En person som vill bidra med sin tid och sitt engagemang, både till regelbundna aktiviteter i boendet, volontärträffar, inspirationsdagar och eventuellt utåtriktad verksamhet.
 • En person som tycker om att ta ansvar, är påhittig och flexibel.
 • En person som sätter de boendes välmående i främsta rummet.

 

Är du rätt person? Om du är kvinna, över 18 år och intresserad av att hjälpa till är du välkommen att skriva en personlig ansökan och anmäla ditt intresse genom att maila till volontar@kvinnohusetorebro.se. Du blir därefter kontaktad med inbjudan till en gemensam informationsträff.