Skyddat boende

Kvinnohuset Örebro erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och medföljande i en modern verksamhet. Skyddslägenheterna ligger i ett eget hus som är sammanbyggt med ett verksamhetshus där personal och gemensamhetslokaler finns. Från de båda byggnaderna som ligger i centrala Örebro finns även tillgång till en privat utegård med lekmöjligheter för de barn som vistas på boendet.

Vi är en ideell förening som är icke vinstdrivande. Verksamheten är godkänd för F-skatt och har godkänts i upphandlingar. Verksamheten arbetar med kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på ett tryggt stöd och säkert skydd till kvinnor och barn i vår verksamhet.