Om föreningen

Föreningens yttersta mål är att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. För att nå dit kombinerar vi ideella och professionella krafter och arbetar tillsammans. I verksamheten arbetar socionomer och andra professioner med vidareutbildningar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld, våld mot barn och sexuella övergrepp. Verksamheten finansieras genom föreningsbidrag från kommuner, regioner och statligt stöd, placeringsersättningar utifrån placeringar i det skyddade boendet samt genom gåvor till föreningen. Föreningen är medlem i riksorganisationen Unizon

Kvinnohuset Örebro är en ideell förening som varit verksam sedan 1979 och sedan dess arbetat med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt spridit kunskap och bedrivit opinionsbildning.

Föreningen – som är kvinnoseparatistisk men där män sedan några år tillbaka kan vara stödmedlemmar - ägs av medlemmarna och leds av en styrelse.

 

Verksamheten erbjuder föreläsningar utifrån kvinnojourskunskap och våld i nära relation. Föreläsningarna kan till viss del anpassas efter era behov. Vill du att vi håller en föreläsning för din arbetsplats, skola eller förening? Kontakta oss gärna genom att maila info@kvinnohusetorebro.se eller ring 019-144 199 för mer information.  

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

7.9MB