Bli medlem

Som medlem eller stödmedlem i den ideella föreningen Kvinnohuset i Örebro visar du din solidaritet och ditt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn och står bakom vår vision och vårt aktiva arbete för ett samhälle fritt från våld och förtryck.

Kvinnohuset i Örebro utbildar, föreläser och samarbetar med olika samhällsinstanser för att öka kunskapen kring detta ämne. Som medlem har du inflytande i vår verksamhet, exempelvis genom rösträtt på årsmötet och möjlighet att lämna in förslag och idéer som kan hjälpa vår verksamhet att bli ännu bättre. Du får också regelbundna uppdateringar om verksamheten via vårt medlemsbrev.

 

Medlemsavgiften är 150 kronor per år och betalas via:


Swish: 123 627 52 75
Plusgiro: 64 07 68-8


Märk din inbetalning "Medlemsavgift Namn" och skicka därefter ett mail till forening@kvinnohusetorebro.se för att få utskick av medlemsbrev, kallelser till årsmöte och liknande via mail.
Medlemmar som betalat in sin medlemsavgift innan 31 december har rösträtt på nästkommande årsmöte.

Stödmedlem
Du som är man blir stödmedlem i föreningen, du märker då din inbetalning med "Stödmedlem Namn" och skickar ett mail till forening@kvinnohusetorebro.se för att få utskick av medlemsbrev, kallelser till årsmöte och liknande via mail. Som stödmedlem har du inte rösträtt på årsmötet.

Företag
Ge era anställda ett medlemskap i Kvinnohuset, det är ett viktig sätt att visa solidaritet och samtidigt ta ett samhällsansvar. Alla insatser behövs. 

 

Tillsammans gör vi skillnad!