Vad är våld?

Våld kan ta sig uttryck på många olika sätt och förekomma i alla slags relationer. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder eller någon annan närstående. Under flikarna här till vänster kan du läsa om våld mot kvinnor i nära relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Verksamheten erbjuder föreläsningar utifrån kvinnojourskunskap och våld i nära relation. Föreläsningarna kan till viss del anpassas efter era behov. Vill du att vi håller en föreläsning för din arbetsplats, skola eller förening? Kontakta oss gärna genom att maila info@kvinnohusetorebro.se eller ring 019-144 199 för mer information.