Styrelse 2023

Kvinnohuset Örebro är en ideell förening som leds av 7 styrelseledamöter. Läs mer nedan och hitta kontaktvägar!

 

Ordförande - Lehna Stråth ordforande@kvinnohusetorebro.se

Vice ordförande - Carine Norström

Kassör - Annsophie Själaro

Sekreterare - Karin Sundelius

Ledamot - Mikaela Lagerlöf

Ledamot - Helena Svensson 

Suppleant - Lillemor Åberg

Suppleant - Katarina Mattisson