Vår målgrupp

Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och barn utifrån våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Djur är välkomna till flera av lägenheterna, förutsatt att djuren vid behov kan rastas centralt i Örebro och kan möta barn i trapphus utan att bli stressade.