Boendet

Vi är måna om att erbjuda ett tryggt boende med säkerhet utifrån både yttre och inre trygghet. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med både kvinnan och socialtjänst för att möjliggöra ett liv fritt från våld. Läs mer om vårt boende nedan.

Vad vi erbjuder

 • Egna lägenheter med kök och badrum, med tillgång till gemensamhetsutrymmen såsom tvättstuga, lekrum, vardagsrum och kök samt en härlig utegård.
 • Personal på plats och personaltillgång dygnet runt.
 • Gott skalskydd – säkerhetsdörrar, övervakningskamera, väktarbolag och direktlarm till polis med mera.
 • Kvinna och eventuellt medföljande barn får egna kuratorer som kontaktpersoner som följer dem under placeringstiden.
 • Stödjande samtal, visst praktiskt stöd, samt hjälp med myndighetskontakter.
 • Säkerhetssamtal utifrån yttre och inre trygghet.
 • FREDA och PATRIARK som stöd vid kartläggning av våldet.
 • Stöttning i vårdkontakter vid behov.
 • Stöd kring barnen – egen tid för barn tillsammans med utbildad barnkurator och möjlighet till stöd i form av Trappansamtal, hjälp med kontakter gällande skola och barnomsorg samt föräldrasamtal.
 • Social samvaro i boendet med extra aktiviteter under lov.
 • Vid överenskommelse med placerande socialtjänst används tolk vid behov.