Vår målgrupp

Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och barn utifrån våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Till två av lägenheterna kan djur medfölja, förutsatt att djuren kan rastas centralt i Örebro och kan möta barn i trapphus utan att bli stressade.