Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på föreställningen att familjen och kollektivet har en heder som ska bevaras och skyddas. Hedern anses främst vara beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig, ofta kopplat till flickans/kvinnans sexualitet och rykte. Men även pojkar och män kan skada hedern om de inte beter sig enligt de strikt definierade könsrollerna.

Upplevelsen av att förlora heder kan ha stora konsekvenser för en familj, både ekonomiskt och socialt. När en person anses skada hedern kan detta därför leda till drastiska och allvarliga våldshandlingar.

Det finns många olika beteenden som kan anses skada hedern. De tydligaste överträdelserna av hedersnormer är sex före äktenskapet eller att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. Andra exempel är att umgås med ”fel” personer, ha ”fel” kläder eller ha en sexuell läggning som släkten inte accepterar. Ofta räcker det med ett rykte.

För att skydda och återställa familjens heder kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs genom till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med. Den som utmanar eller trotsar familjens och kollektives normer riskerar att straffas med olika former av våld. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Hedersrelaterat våld och förtryck strider med de mänskliga rättigheterna, mot barnkonventionen och mot svensk lagstiftning. Den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck har rätt att få hjälp och stöd.

  • Får du inte själv bestämma vad du vill studera till och arbeta med som vuxen?
  • Bestämmer din familj hur du ska klä dig och vem du får umgås med?
  • Bestämmer någon annan vem du ska gifta dig med?
  • Är du rädd att bli bestraffad av din familj och släkt om du inte följer deras regler?

 

Det här kan vara tecken på att du utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi finns här för dig!