Juridiska frågor med advokat Sandybell Dogan

Nytt för år 2021 är Veckans juridiska fråga! Advokat Sandybell Dogan som ni känner igen från den juridiska chatten kommer att besvara vanligt förekommande frågor inom jouren.

Jourens juridiska satsning grundar sig i att många av våra stödsökande har
varit i eller kommer erfara juridiska processer. Oavsett om det gäller vårdnad, anmälan av brott, skilsmässa, bodelning eller annat kan det vara en jobbig tid. Därför är vi glada att Sandybell är med oss och vill underlätta processen!

Har du en juridisk fråga? Hör av dig till oss!

 

 

 

 

 

Vecka 1

Sandybell svarar på vad som räknas som bevis vid en polisanmälan.

Veckans juridiska fråga: Vecka 1
Vecka 2

Hur lång är egentligen preskriptionstiden vid våldtäkt?

Veckans juridiska fråga: Vecka 2
Vecka 3

Hur går ett förhör till? Klicka här för att läsa Sandybells svar!

Veckans juridiska fråga: Vecka 3
Vecka 4

Denna sista vecka i januari svarar advokat Sandybell på frågan vad ett målsägandebiträde gör!

Veckans juridiska fråga: Vecka 4
Vecka 5

Den här veckan svarar Sandybell på frågan "Har jag rätt att få veta om min förövare blir förhörd?"

Veckans juridiska fråga: Vecka 5
Vecka 6

Sandybell besvarar frågan "Kan min förövare läsa mitt förhör?"!

Veckans juridiska fråga: Vecka 6
Vecka 7

I veckans juridiska fråga svarar advokat Sandybell Dogan på vad brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt innebär!

Veckans juridiska fråga: Vecka 7
Vecka 8

Denna veckas juridiska fråga handlar om kostnader och anmälan av brott.

Veckans juridiska fråga: Vecka 8
Vecka 9

Denna vecka besvarar advokat Sandybell Dogan frågan om en måste lämna över sitt barn enligt tidigare överenskommelse kring umgänge om en känner oro över att barnet kan fara illa hos den andra vårdnadshavaren.

Veckans juridiska fråga: Vecka 9
Vecka 10

Hur går det till när en vill ansöka om ensam vårdnad? Advokat Sandybell Dogan svarar!

Veckans juridiska fråga: Vecka 10
Vecka 11

Är det tillåtet att spela in en våldsutövande partner?

Veckans juridiska fråga: Vecka 11
Vecka 12

Den här veckan reder advokat Sandybell Dogan ut vad rättshjälp och rättsskydd är!

Veckans juridiska fråga: Vecka 12
Vecka 13

Den här veckan besvarar advokat Sandybell Dogan en fråga gällande oönskad kontakt och möjligheten att anmäla detta.

Veckans juridiska fråga: Vecka 13