Juridisk rådgivning

Många som söker sig till oss funderar på att göra polisanmälan eller befinner sig redan i olika skeden av en rättsprocess. Juridiken kan kännas tung och svår att sätta sig in i och därför kan det vara skönt att få stöd och vägledning. Vi anställda på Kvinnojouren Enköping har viss juridisk kunskap och kan vara medföljande stöd genom rättsprocessen, ge råd och vara känslomässig support på vägen. Vi har därutöver under åren också byggt upp ett nätverk av jurister och advokater med både erfarenhet och bred och djup kompetens inom juridiska aspekter som kan bli aktuella då en upplevt våld.

Medföljande stöd

Vi anställda på Kvinnojouren Enköping har viss juridisk kunskap och kan vara medföljande stöd genom rättsprocessen, ge tips och råd eller bara fungera som medmänsklig support på vägen.

 

Juristnätverk

Vi har under åren också byggt upp ett nätverk av jurister och advokater med rik erfarenhet och kompetens inom de juridiska aspekter som kan bli aktuella då en upplevt våld.