Bli medlem

Genom att vara medlem i Kvinnojouren Enköpings verksamhet bidrar du inte bara till vårt arbete ekonomiskt, du bidrar även till arbetet i att ge skydd och stöd åt de våldsutsatta kvinnor och barn vi möter.

Hos oss finns två olika typer av medlemskap för privatpersoner; volontär och stödjare. 

Att vara volontärpå Kvinnojouren Enköping är kostnadsfritt, och i medlemskapet ingår att stödja jourens syfte och värderingar, att genomgå jourens introduktionskurs eller annan lämplig utbildning samt deltagande vid jourens utåtriktade aktiviteter. I medlemskapet som volontär ingår även ett medlemskort, månadsbrev, inbjudningar till jourens medlemsträffar, rösträtt på årsmöte samt inbjudan till aktuella utbildningar och konferenser. Alla volontärer genomgår först en intervju med en anställd på jouren innan medlemskapet kan bli godkänt. Som volontär får du möjligheten att göra en värdefull insats för våldsutsatta kvinnor och barn! 

Som stödjare bidrar du istället till jourens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn utan att du själv behöver vara verksam. Medlemsavgiften för stödjare är 150:-. 

  • Vill du bli verksam medlem? Anmäl ditt intresse genom att maila till info@kvinnojourenenkoping.se.  
  • Vill du bli stödjare på Kvinnojouren Enköping? Betala medlemsavgiften på 150:-. Märk betalningen med "stödmedlem namn och mailadress" 

Betalning sker via: 
Swish: 123-495 54 07
Bankgiro: 355-5265