Bli medlem

Genom att vara medlem i Kvinnojouren Enköpings verksamhet bidrar du inte bara till vårt arbete ekonomiskt, du bidrar även till arbetet i att ge skydd och stöd åt de våldsutsatta kvinnor och barn vi möter

Hos oss finns två olika typer av medlemskap för privatpersoner; verksam medlem och stödmedlem. 

 

Att vara verksam medlem på Kvinnojouren Enköping är kostnadsfritt, och i medlemskapet ingår att stödja jourens syfte och värderingar, att genomgå jourens introduktionskurs eller annan lämplig utbildning samt deltagande vid jourens utåtriktade aktiviteter. I medlemskapet som verksam medlem ingår även ett medlemskort, veckobrev med uppdateringar om jourens arbete minst varannan vecka, inbjudningar till jourens medlemsträffar, rösträtt på årsmöte samt inbjudan till aktuella utbildningar och konferenser. Alla verksamma medlemmar genomgår först en intervju med en anställd på jouren innan medlemskapet kan bli godkänt. Som verksam medlem får du möjligheten att göra en värdefull insats för våldsutsatta kvinnor och barn! 

 

Som stödmedlem bidrar du istället till jourens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn utan att du själv behöver vara verksam. Medlemsavgiften för stödmedlemskap är 200:-. 

 

  • Vill du bli verksam medlem? Anmäl ditt intresse genom att maila till info@kvinnojourenenkoping.se.  
  • Vill du bli stödmedlem på Kvinnojouren Enköping? Betala medlemsavgiften på 200:-. Märk betalningen med "stödmedlem namn och mailadress" 

 

Betalning sker via: 

Swish: 123-495 54 07 

Bankgiro: 355-5265