Stöd oss

Kvinnojouren Enköping är en ideell organisation som drivs av ekonomiska bidrag och frivilligt stöd. Tack vare den hjälpen vi får har vi möjlighet att hjälpa fler kvinnor och barn som blir, eller har varit, våldsutsatta. Ditt engagemang gör skillnad!

Du kan vara med och hjälpa vår kvinnojour och visa ditt stöd på ett antal sätt: bli medlem, företagssponsring bidra till Getrudhjälpen, bli stödjare eller annan form av sponsring.

Företag

Kvinnojouren Enköping är en ideell organisation som drivs av ekonomiska bidrag och frivilligt stöd. Som företag kan ni vara med och hjälpa kvinnojouren eller visa ert stöd på ett antal sätt. Läs mer här!

Företag
Gertrudhjälpen

De ekonomiska gåvor som skänks av privatpersoner eller företag till Kvinnojouren Enköping går oavkortat till Gertrudhjälpen, där våldsutsatta kvinnor har möjlighet att ansöka om ekonomiska medel för att exempelvis kunna inhandla möbler till eget boende eller att åka på en kortare resa med sina barn. Gertrudhjälpen är enbart för de våldsutsatta kvinnor och barn som Kvinnojouren Enköping möter.

Getrudhjälpen
Stödjare

Kvinnojouren Enköping är en ideell organisation som drivs av ekonomiska bidrag och frivilligt stöd. Som stödjare kan du vara med och hjälpa kvinnojouren ekonomiskt och visa ditt stöd!

Stödjare

Donera saker

Vi är oerhört tacksamma för alla donationer och gåvor vi får, men vi har tyvärr begränsade förrådsutrymmen och kan därför inte ta emot allt. Har du någonting du skulle vilja donera till oss, kontakta oss på info@kvinnojourenenkoping.se för att se över vår möjlighet att motta din donation.