Försummelse

Har du en funktionsnedsättning och är beroende av stöd och hjälp i vardagen? 

Om du upplever att din partner, förälder eller vårdnadshavare, personliga assistent eller annan vårdgivare inte sköter efter dina behov som planerat kan du vara utsatt för en våldsform som kallas försummelse. Försummelse går ut på att vårdgivaren utnyttjar sin maktposition och din utsatthet och ditt vårdbehov till att medvetet göra dig mer sårbar,  begränsad och kanske till och med sjuk. Upplever du detta är det mycket allvarligt!