Hur kan vi påverkas av att utsättas för våld?​

Hur kan vi påverkas av våld?

Svårt att sova eller äta

Svårt att koncentrera sig

En del hamnar i bråk med andra

Ont i kroppen av att en spänner sig

Känsla av att ingenting är roligt längre

Oro och ofrivilliga tankar på det som hänt 

Skam och tankar om att det som hänt är deras fel