Normer

Normer är oskrivna regler som vi människor följer för att passa in och inte hamna utanför.

Normer av rädsla

Vi människor är livrädda för att hamna utanför. Det är en biologisk drift hos oss människor att söka efter sammanhang och igenkänning i grupper och samhället i stort. Det kommer av att det inneburit en stor risk under människans utveckling att bli utstött från gruppen. För att underlätta för oss att inte hamna utanför har vi normer för det mesta. Normer är idéer om vad som är mest "rätt" i en situation. Oavsett om vi pratar om kläder, beteenden, sexuell läggning eller något annat så kan vi för det mesta gissa oss till vad det mest åtråvärda attributet eller vad det nu än är kan antas vara.

Familjenormer/Kärnfamiljen

Kärnfamilj – familjen består av en kvinna och en man som är gifta och har barn ihop. Kan ni känna igen att när ni hör ordet familj så tänker ni på en mamma, en pappa och ett/flera barn?

Kärnfamilj är fortfarande en norm trots att väldigt många familjer inte ser ut på det viset. Många barn har skilda föräldrar, bonusföräldrar och syskon. Vissa barn har en förälder medan andra barn har fler än två föräldrar. Det finns också barn som har två mammor eller två pappor.

 

Sexuell läggning

I vårt samhälle finns en heteronorm vilket innebär att vi antar att en person är heterosexuell till dess att vi får skäl att tro annorlunda. Att vara annat än heterosexell kan innebära svårigheter. Även fast vi som samhälle utvecklats en hel del så innebär heteronormen att människor som identifierar sig som annat än hetero tvings utstå att bli utsatta för diskriminering och kränkningar. Att behöva "komma ut" med sin sexuella läggning är också ett resultat av detta. Det är ju ingen som förväntar sig att en heterosexuell ska behöva ringa runt till sina släktingar och berätta att hen dras till och vill vara tillsammans med någon av motsatt kön. Särbehandling på grund av någons sexuella läggning, till exempel i skolan eller på en arbetsplats är olagligt och kan anmälas.

 

Könsnormer

Det finns massor idéer om hur vi ska vara baserat på vilket kön vi definierar oss med. 

Några signifikanta normer för män:​

 • Män ska vara starka
 • Män ska inte visa rädsla​ och ledsenhet
 • Män ska vilja ha sex nästan jämt

Det påverkar både tjejer/kvinnor och killar/män själva att försöka leva upp till de här normerna. Att alltid känna press på sig att vara fysiskt och psykiskt stark, hålla inne med sina känslor, att uppfattas som mindre manlig om en inte alltid är sugen på sex till exempel kan påverka ens uppfattning om sig själv som att en skulle vara udda. Det kan också göra en mer utsatt i sociala sammanhang bland andra. Men de negativa konsekvenserna med de här begränsande normerna stannar inte där. De går också ut över andra och ofta över tjejer och kvinnor eftersom det kvinnliga nedvärderas. 

Hur påverkar idéer om vad som är manligt killar och män?​

 • I Sverige är ca 70% av de som tar sitt liv killar och män.​
 • 80% av alla som dör i trafiken är män.​
 • 80% av alla som drunknar är män.​
 • Män står för 89% av samtliga sexualbrott.​
 • 80% av de som misstänks för misshandel är män.​

​Konsekvenser för kvinnor

Det kan kännas orättvist och skuldbeläggande mot killar att vi fokuserar så mycket på mäns våld. Men vi kan inte blunda för statistiken. Mäns våld är tyvärr extremt vanligt. Skulle det minska skulle vi vara snabba med att fira stort! Som det är idag är mäns våld ett samhällsproblem. 

 • Fler än var fjärde vuxen kvinna är utsatt för våld​
 • Var femte kvinna vill inte gå ut på kvällen av rädsla för att bli utsatt för våld.​
 • En kvinna var tredje vecka blir mördad av sin partner

Varför är tjejer/kvinnor rädda för män?

Många killar förstår inte varför tjejer går runt och är rädda för i princip alla män omkring dem. Men det är faktiskt så att vi omöjligt kan veta vem som är våldsutövare så det säkraste för en tjej kanske är att alltid vara redo på det värsta.

Våldspyramiden

När vi föreläser i skolor brukar vi visa våldspyramiden. Den visar hur kommentarer som många vill förklara bort som oskyldiga, blickar som kan få en att känna sig dålig och skämt som faktiskt inte är ett dugg roliga ligger till grund för grövre våld. Accepterar vi det som pågår i botten av pyramiden är inte steget långt bort att klättra uppåt och skjuta på gränserna.