Porr

Att titta på porr kan kännas spännande, pirrigt och upphetsande men det är viktigt att känna till en del saker!

Vi har en samtyckeslag i Sverige och den utgår ifrån att alla ska delta i sexuella aktiviteter för att det finns en önskan om att just delta. När ekonomisk transaktion blir involverat kan vi inte längre försäkra oss om att samtycket finns där. Hade vi inte deltagit i en sexuell aktivitet utan att få pengar för det kan vi utgå ifrån att samtycke faktiskt inte riktigt finns!

I porrens värld handlar det om att klippa ihop ett innehåll som lockar tittare. För att skapa det krävs många omtagningar, hjälpmedel för långvarigt stånd, fejkade orgasmer, ja till och med låtsassperma. Något som inte visas är förberedelserna. I bästa fall får deltagarna tid att förbereda sig för långvarigt omslutande sex då det annars kan vara smärtsamt. Detta får den som tittar på slutprodukten vanligen inte se då det ofta klipps bort helt.

 

Porrindustrin utnyttjar redan utsatta

Många av de som syns i porren kommer från tuffa förhållanden. Det är vanligt att ha vuxit upp under fattiga förhållanden med stor social utsatthet. Det här utnyttjar porrindustrin som ser sin chans att utnyttja människor som redan varit mycket utsatta och i behov av pengar.

 

Porr är många gånger rena övergrepp och våldtäkter

Vi kan aldrig veta vilken film som är ett resultat av en helt okej upplevelse för de inblandade och vilken som faktiskt är en dokumenterad våldtäkt. Med de normer som råder inom porren försvåras bedömningen än mer då en stor del av porren innehåller våld mot kvinnor. 

 

Att påverkas av porr

Många unga vittnar om att de är i relationer där partnern påverkas av porren och vill testa det som hen sett i filmerna. Det kan skapa en väldig press att ställa upp på saker som en faktiskt inte alls vill och som rentav kan bli farliga. 

Om din partner går över dina gränser, kontakta oss eller någon annan du litar på och kan få stöd av!