Samtycke

Samtyckeslagen

  • Lagen gick igenom 1 juli 2018. Handlar om samtycke när det kommer till sex.
  • Lagen säger att sex ska bygga på frivillighet, alltså att det inte går att tvinga någon till en sexuell handling för då finns inte samtycke. 
  • Lagen säger att varje människa har själv rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet. 

​Håll koll på bra-känslan!​

  • De som har sex ska ha en bra-känsla före, under och efteråt
  • Lita  din egna känsla och respektera den och vara uppmärksam  andras bra-känsla.
  • Om en sexuell situation inte känns bra har man alltid rätt att ändra sig.
  • Vad som får oss att känna bra-känslan varierar från person till person och från en situation till en annan.
  • De flesta behöver träna hela livet  att vara uppmärksam  sin bra-känsla.