Utsatthet i skolan

Att höra elaka kommentarer om sig, bli tafsad på, vara utsatt för ryktesspridning som syftar till att smutskasta och nedvärdera eller att bli utsatt för fysiskt våld som knuffar, nyp, drag i håret, sparkar eller slag är absolut inte okej och också olagligt.

Skolan är ansvarig att se till att du kan vara trygg och kan fokusera på studierna. Du ska kunna vara säker på att inte bli utsatt för våld av något slag. Om du är utsatt för våld i skolan är det bra om du kan prata med en vuxen du känner dig trygg med, antingen på skolan, en vuxen hemma eller någon annanstans som kan informera skolan om vad som pågår. Om du vill prata om dina upplevelser finns skolans kurator och elevhälsan där för dig. Du är också alltid välkommen att kontakta oss. 

Kom ihåg att det inte är du som är ansvarig när det är någon annan som skadar dig.

Kontakt

Kontakta oss om du vill ha stöd! Vi tror på dig!

Kontakt