Digitalt våld

Vi alla lever online en stor del av tiden numera och många både unga och vuxna möts över olika appar, communityn och spel. Möjligheten att mötas oavsett plats på jorden är en fantastisk tillgång och något som vi växer av! Det är lättare att hitta andra med liknande intressen och det finns en frihet i att kunna vara anonym i vissa situationer. Men anonymiteten kan också underlätta för våldsutövare att utöva våld och det digitala våldet är svårt att som utomstående lägga märke till. Läs mer om digitalt våld här nedan!

Digitalt våld

Digitalt våld kan vara många olika saker.

  • Tvinga någon att visa privata meddelanden​
  • Trakasserier över SMS eller över sociala medier​
  • Att ringa någon upprepade gånger för att utöva kontroll​
  • Posta någon annans privata bilder på nätet​
  • Skriva ut privat information om någon​
  • Skriva nedsättande om andra​
  • Ryktesspridning​

 

Vuxna som tar kontakt med barn och unga / Gromning

Ibland får en väldigt fin kontakt med någon genom i en chatt, app eller ett spel som vänder sig särskilt till unga. Det kan kännas superhärligt och självklart ska du som ung känna att du kan prata med andra i din ålder! Däremot kan det vara bra att vara medveten om att det finns vuxna som söker sig till dessa communitys, appar och spel i syfte att utnyttja barn och unga. Det går egentligen inte att veta säkert vem en person är förrän vi sett hen och därför behöver vi vara lite misstänksamma. 

Det är bra att sätta upp som regel för sig själv att aldrig möta någon över nätet annat än på offentlig plats, som på ett fik, och med en vän eller förälder/vårdnadshavare som kan ha koll på läget lite på håll. Bestäm med din vän att ha lite kontakt över sms under tiden du träffar personen och låt vännen veta att du är okej och allt fortfarande känns bra. Det kan vara bra att ha ett säkerhetsord som du kan uppge om vännen ska ringa efter hjälp, det kan vara SALLAD eller BULLE eller vilket nonsensord som helst som ni bestämt att vännen ska reagera på.

Om någon som inte var den hen utgav sig för att vara har kontaktat dig, om någon tvingat dig till saker eller fått dig att göra saker du mår dåligt över – prata med vuxen du litar på, oss på Kvinnojouren Enköping eller en annan organisation du tror på! Kom ihåg att du inte har gjort något fel!

Kontakt

Hör av dig till oss om du varit utsatt för något som inte känns okej på nätet. Vi tror på dig!

Kontakt