Våld i hederns namn

Känner du dig styrd av din familj? Är du rädd att tvingas gifta dig med någon mot din vilja? Får du ta väldigt mycket ansvar i hemmet och inte träffa de du vill? Du kanske är utsatt för vad som brukar kallas våld i hederns namn. Läs mer här nedan!

Våld i hederns namn utmärker sig genom att det är flera personer inblandade, vanligen den närmaste familjen men också övrig släkt. Även personer utanför släkten kan ha åsikter som påverkar din familj.

Våldet som utövas i en familj skiljer sig en del från våldet i nära relation som ofta går ut på att en ensam partner och bara den utsätter en för våld. Det kan göra att det blir väldigt svårt att få stöd och hjälp eftersom så många i ens närhet faktiskt är del i våldet.

Det är viktigt att skilja ut våldet från det fina med att ha nära familjeband och en gemenskap. Det kan finnas mycket som känns bra men andra delar som begränsar ens frihet och som får en att må dåligt. Det är inte konstigt att känslorna känns motstridiga och svåra att få ihop då.

 

Utsatta och våldsutövare

Det som gör våldet komplext är att utsatthet för våld och våldsutövandet går så mycket ihop. Pressen att utöva våld är väldigt stark och du kan riskera ditt liv om du själv inte utsätter andra för våld. Det är en ond cirkel av våld. Men det finns hjälp att få!

 

Våldet

Våld i hederns namn kan uttryckas på många olika sätt.

Läs mer här

TRIS

TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Gå direkt till tris.se

Kärleken är fri

Karlekenarfri.se har stödchatt för dig som är utsatt för våld i hederns namn. Du kan vara anonym i kontakten.

Gå direkt till hemsidan