Våld i hemmet

Att vara utsatt av förälder/vårdnadshavare, syskon eller annan släkting

Hemmet ska vara förknippat med trygghet och vara en plats för återhämtning och vila. Men för många är det inte så. Många barn och ungdomar förknippar sitt eget hem med otrygghet och rädsla.

Det kan vara rädsla för:

  • Att bli slagen
  • Att höra/se/uppleva att en förälder/syskon blir slagen
  • Att en förälder eller vårdnadshavare skriker, slår sönder möbler eller saker, kastar saker
  • Att någon i familjen/släkten rör vid en på ett sexuellt sätt

 

Kontakt

Om du känner igen dig i något av det ovan eller är du utsatt för något annat som inte känns bra? Hör av dig till oss. Vi tror på dig!

Kontakt