Varningstecken

Vanliga varningstecken är att:

 • Din partner ställer krav på att du ska uppdatera hen om var du befinner dig, med vem/vilka du umgås och vad du/ni gör på ett sätt som känns inkräktande
 • Din partner blir upprörd om du inte svarar direkt på meddelanden eller samtal.
 • Din partner säger att du bör se ut och vara på ett speciellt sätt för att hen ska vilja vara med dig.
 • Din partner tvingar dig att ge hen din telefon, läser dina privata meddelanden och kolla igenom dina bilder. Det behöver inte vara att hen tar telefonen ur din hand med våld. Om hen får dig att känna att du behöver bevisa att du inte har något hemligt i telefonen är det något som inte stämmer!
 • Din partner pratar illa om dina vänner och din familj så du känner att du inte vill/vågar vara med dem lika mycket längre
 • Din partner använder nedsättande ord om dig
 • Din partner respekterar inte när du säger eller med kroppen visar att du inte vill
 • Du har vid något tillfälle känt dig rädd för din partner
 • Du är försiktig med vad du säger inför din partner av rädsla för att hen ska bli arg och tolka in saker du inte sagt
 • Du känner dig tvingad till sex och att göra saker du egentligen inte vill
 • Du märker att du väljer bort aktiviteter du tidigare tyckt om
 • Du tycker inte något känns riktigt kul längre
 • Du märker att du väljer bort aktiviteter du tidigare tyckt om
 • Du känner att du behöver undanhålla saker om relationen av rädsla för hur andra skulle reagera och/eller för att du skäms

Du ska aldrig behöva skämmas för något någon annan utsätter dig för! 

 

Kontakta oss om du känner igen dig i något av ovanstående punkter - Vi tror på dig!