Barns utsatthet

Barn som lever i ett hem där det förekommer våld riskerar i större utsträckning att själva utsättas för våld och/eller att utsätta andra för våld. Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma.

Barn som bevittnar eller upplever våld mot en förälder befinner sig i en särskilt utsatt situation då de är i beroendeställning till både offret och förövaren. Därför är det viktigt att det finns trygga och tillitsfulla vuxna som ser och pratar med barnet om det som händer hemma. 
Barn är inte enbart ett vittne till våldet - de upplever våldet själva. Hemmet blir till en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att de inte kan stoppa våldet. Vuxna måste ta barnens reaktioner, känslor och tankar på allvar. 
I socialtjänstlagen har det fastställts att barn som har utsatts för brott och barn som har bevittnat våld har rätt till stöd och hjälp från socialtjänsten. Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun som barnet bor och vistas i. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.