Vem är utsatt?

Fördomarna är många om vem och vilka som utsätts och inte utsätts för våld i nära relation. Men faktum är att det kan vara precis vem som helst. Våldet följer ingen specifik mall och ingen är immun mot att bli utsatt. Med det sagt finns det grupper i samhället som är särskilt utsatta. Våld syftar till att skapa eller vidmakthålla maktobalans och vissa relationer har i grunden en mer ojämn maktfördelning, som till exempel den mellan vuxen och barn eller vårdgivare och brukare/klient. Vill du läsa mer om utsatta grupper kan du klicka dig vidare nedan!

Särskilt utsatta grupper

Att utsättas för våld kan vara en fruktansvärd och jobbig upplevelse för vem som helst. Till följd av diskriminering och marginalisering kan vissa grupper vara särskilt utsatta. Hindren och behoven kan bli ännu mer komplicerade eller större om en tillhör en särskilt utsatt grupp.

Särskilt utsatta
Barns utsatthet

Barn som lever i ett hem där det förekommer våld riskerar i större utsträckning att själva utsättas för våld och/eller att utsätta andra för våld. Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma.

Barns utsatthet

Vi finns här för dig

Vi är utbildade att bemöta dig som är eller har varit våldsutsatt och kan även ge stöd och råd om du är anhörig till någon som upplever våld.

Kontakt

Vårt stöd

Vi erbjuder individuella samtal, samtalsgrupp med andra som har liknande erfarenheter och chatt där du kan vara anonym om du vill. Läs mer om vårt stöd här!

Vårt stöd