Juridiska frågor med advokat Sandybell Dogan

Här har vi samlat alla juridiska frågor och advokat Sandybell Dogans svar!

Jourens juridiska satsning grundar sig i att många av våra stödsökande har
varit i eller kommer erfara juridiska processer. Oavsett om det gäller vårdnad, anmälan av brott, skilsmässa, bodelning eller annat kan det vara en jobbig tid. Därför är vi glada att Sandybell är med oss och vill underlätta processen!

Har du en juridisk fråga? Hör av dig till oss!

 

 

 

 

 

Bevis

Sandybell svarar på vad som räknas som bevis vid en polisanmälan.

Våldtäkt

Hur lång är egentligen preskriptionstiden vid våldtäkt?

Förhör

Hur går ett förhör till? Klicka här för att läsa Sandybells svar!

Målsägande

Denna sista vecka i januari svarar advokat Sandybell på frågan vad ett målsägandebiträde gör!

Förövare förhörd

Den här veckan svarar Sandybell på frågan "Har jag rätt att få veta om min förövare blir förhörd?"

Förhör

Sandybell besvarar frågan "Kan min förövare läsa mitt förhör?"!

Våldtäkt

I veckans juridiska fråga svarar advokat Sandybell Dogan på vad brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt innebär!

Polisanmälan

Denna veckas juridiska fråga handlar om kostnader och anmälan av brott.

Umgänge

Denna vecka besvarar advokat Sandybell Dogan frågan om en måste lämna över sitt barn enligt tidigare överenskommelse kring umgänge om en känner oro över att barnet kan fara illa hos den andra vårdnadshavaren.

Vårdnad

Hur går det till när en vill ansöka om ensam vårdnad? Advokat Sandybell Dogan svarar!

Inspelning

Är det tillåtet att spela in en våldsutövande partner?

Rättskydd och rättshjälp

Den här veckan reder advokat Sandybell Dogan ut vad rättshjälp och rättsskydd är!

Ofredande

Den här veckan besvarar advokat Sandybell Dogan en fråga gällande oönskad kontakt och möjligheten att anmäla detta.