Att vara volontär i Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar

Att arbeta som volontär i Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar

Som volontär i Kvinnojouren och ungdomsjouren Kalmar finns möjlighet att arbeta i vårt skyddade boende, i den utåtriktade verksamheten samt att bemanna stödchatt och telefon.

  • Att vara volontär i det skyddade boendet innebär bland annat att vara ett stöd för de kvinnor och barn som bor där, hitta på och genomföra aktiviteter tillsammans med dem

  • Att vara volontär i den utåtriktade verksamheten innebär bland annat att föreläsa för skolklasser, föreningar, företag och andra där det finns ett intresse av att lära sig mer om våld i nära relationer

  • Som volontär finns även möjlighet att vara med och bemanna vår stödchatt och jourtelefon på helger.

För att bli volontär hos oss läggs vikt vid personlig lämplighet. För att bli volontär genomgår man en grundutbildning där man bland annat får kunskap om våld i nära relationer och vad det innebär att vara volontär i Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar.
Under volontärskapet erbjuds kontinuerligt extern handledning samt interna och externa vidareutbildningar.

Volontärer i Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar har olika åldrar, bakgrund och yrkeserfarenheter. Som volontär får du möjlighet att göra en meningsfull insats och vara en del av den gemenskap som volontärarbetet ofta skapar.