Kvinnojouren MOAs styrelse

Kvinnojouren MOA är en idéburen förening vilket betyder att årsmötet är är vårt högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, kassör och sju ledamöter. Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Verksamhetschefen är adjungerad i styrelsen. Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal.

Dessa personer sitter i styrelsen: 

Gunilla Lange Ordförande 2019 - 2021
Birgit Olsson Kassör 2020 - 2022

Anna Thor Vice ordförande 2019 - 2021
Leif Edeborg Sekreterare 2019 - 2021

Christina Österman-Roos Ledamot 2019 - 2021
Margareth Lundgren Ledamot 2020 - 2022
Sara Jälmestål Ledamot 2020 - 2022
Sofie Andersson Ledamot 2019 - 2021
Ann-Sofi Almqvist Ledamot 2019 - 2021

Ulla-Greta Fundberg Revisor 2019 - 2021
Kerstin Jansson Revisor 2020 -2022

Ordförande

Gunilla

Lange