Kvinnojouren MOAs styrelse

Kvinnojouren MOA är en idéburen förening vilket betyder att årsmötet är är vårt högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, kassör och sju ledamöter. Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Verksamhetschefen är adjungerad i styrelsen. Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal.

Följande personer sitter i Kvinnojouren MOAs styrelse: 

Anna Thor - Ordförande 
Torgny Andersson - Kassör

Emelie Gard - Vice ordförande 
Leif Edeborg - Sekreterare 
Alice Öberg - Ledamot 
Ann-Sofi Almqvist - Ledamot 

Anna Gill - Ledamot 
Jenny Frank - Ledamot 
Sofie Andersson - Ledamot 

Sara Jälmestål - Revisor
Anna Rosenqvist - Revisor 


Ordförande