Kvinnojouren MOAs styrelse

Kvinnojouren MOA är en idéburen förening vilket betyder att årsmötet är är vårt högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, kassör och sju ledamöter. Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Verksamhetschefen är adjungerad i styrelsen. Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal.

Dessa personer sitter i styrelsen: 

Anna Thor Ordförande 2021 - 2023
Birgit Olsson Kassör 2020 - 2022

Emelie Garde Vice ordförande 2021 - 2023
Leif Edeborg Sekreterare 2021 - 2023

Christina Österman-Roos Ledamot 2021 - 2023
Margareth Lundgren Ledamot 2020 - 2022
Sara Jälmestål Ledamot 2020 - 2022
Sofie Andersson Ledamot 2019 - 2022
Ann-Sofi Almqvist Ledamot 2021 - 2023

Ulla-Greta Fundberg Revisor 2021 - 2023
Kerstin Jansson Revisor 2020 -2022

Ordförande