Företag

Som företag/arbetsgivare är välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Statistiken visar att det troligtvis finns någon hos er som är utsatt eller har någon i sin närhet som är utsatt. Du även boka en föreläsning/utbildning för dina anställda för att arbeta förebyggande, eller enbart välja att stödja oss via en donation.

  Bankgiro: 654-0439

     Swish: 123 148 6158

______________________________________________________________________________________

För dig som är arbetsgivare kan vi även rekommendera att du tar del av Jämställdhets myndighetens information och utbildningar.

Att minska mäns våld mot kvinnor är ett av sex jämställdhetspolitiska mål och där är arbetsplatser är en oerhört viktig arena för att upptäcka och förebygga våld. Läs mer på Arbetsplatsens roll i mäns våld mot kvinnor