Om Lidingö Kvinnojour

Lidingö Kvinnojour grundades 2010. Tre av jourens grundare bär namnet Kerstin, vilket även har givit namn åt vår kvinnojour. Kvinnojouren Kerstins uppgift är att ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och vägleda dem vidare till rätt instanser. Vi vill även sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket är ett stort men fortfarande dolt samhällsproblem.

Vi arbetar förebyggande, genomför kunskapshöjande insatser och samverkar med myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet för att stoppa våldet. Kvinnojouren Kerstin är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Ett tjugotal volontärer bedriver verksamheten på helt ideell basis.Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Lidingö stad och Socialstyrelsen.Kvinnojouren Kerstin är ansluten till Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Finansiering

För att kunna hjälpa ännu fler behöver vi ditt stöd.

Vi är en ideell förening som bedriver verksamheten utifrån bidrag. Kvinnojouren tar tacksamt emot donationer från företag och privatpersoner. Vi välkomnar alla bidrag, stora som små till bankgiro 688-3920. Tack för ditt stöd!

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertImage.cshtml)