Om Lidingö Kvinnojour

Lidingö Kvinnojour ger medmänskligt samtalsstöd till kvinnor och barn som utsatts för våld. Vi lyssnar aktivt och vill ge den som är utsatt stöd och råd för att förändra sin situation. Ingen ska leva med hot och våld i sin vardag. Kvinnojouren kan vägleda vidare när det gäller kontakter med myndigheter och experter. Lidingö Kvinnojour arbetar även oponionsbildande. Vi sprider kunskap om mäns våld mot kvinnor och vi vill synliggöra samhällsproblemet med våld i nära relationer.

Lidingö Kvinnojour  (fd  Kvinnojouren Kerstin Lidingö)
Organisationsnummer: 802455-2138
Bankgiro: 688-3920
Swish: 123 106 3916

Skicka e-post kontakt@lidingokvinnojour.se
Webbadress: www.unizonjourer.se/lidingokvinnojour

Postadress/gatuadress: Vi uppger vår e-post som officiell adress.
Jouren har en lokal med hemlig adress. 

Jourtelefon: 08-767 0303 (telefontider se under kontaktfliken)

Vår organisation
Lidingö Kvinnojour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jouren är ideell, fristående, opolitisk och icke-religiös.  Vi  består av ca 25 volontärer som ger medmänskligt stöd  365 dagar om året till personer som utsätts för, eller misstänker, våld i nära relation.
    Jouren startades 2011 av Kerstin Hedén, Kerstin Björndahl och Kerstin Kristoffersson och fick namnet Kvinnojouren Kerstin Lidingö. 2021 ändrades namnet till det kortare Lidingö Kvinnojour.     
    Jourens volontärer  har olika typer av  kompetens, arbetslivserfarenhet, utbildning, intressen, livserfarenheter och personligheter.   Verksamheten bedrivs i föreningsform och jouren har inga anställda.  
    Lidingö Kvinnojour är ansluten till paraplyorganisationen Unizonjourer, en paraplyorganisation för mer än 130 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Unizonjourers ordförande är Olga Persson.

Styrelse 2023/2024
Styrelse för Lidingö Kvinnojour/Ungdomsjouren Trust april 2023 - mars 2024:
Ingrid Jarnryd (ordf)
Christina Pettersson (kassör)
Catherine Henriksen
Caroline Kostyal
Ida Olesen
Anna Wademark

Volontärsamordnare: Madeleine Lagerros
Styrelse och samordnare nås på kontakt@lidingokvinnojour.se 

Finansiering
Lidingö Kvinnojour har samverkansavtal med Lidingö stad som  stöder verksamheten ekonomiskt.  Jouren ansöker även om statligt stöd och  tar  tacksamt emot medlemsavgifter samt donationer av företag och privatpersoner. 

Kvinnojouren har fyra grundpelare:
1. Stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts för våld, samt till oroliga närstående.
2. Kunskapsdelning och rådgivning.  I mån av tid sprider vi information riktat till myndigheter, företag, intresseorganisationer, om våld i nära relationer.  Vi  samarbetar gärna  med andra organisationer  vars syfte går i samma linje som  jourens.
3. Förebyggande,  vi arbetar för att etablera en ungdomsjour på  Lidingö.
4. Oponionsbildning, vi  väcker engagemang och sprider  kunskap om  vår verksamhet och om våld i nära relationer, via  medier, kampanjer,  digitala kanaler  mm.

Våra värdeord: Kunskap, engagemang och medmänsklighet!
Kunskap: Vi har en unik kunskap och erfarenhet av våld i nära relation. Den vill vi sprida till fler, genom våra enskilda samtal och i dialogen med samhället! Vi använder vår kunskap att hjälpa och lyssna på kvinnor. Samt till att guida till rätt instanser vid behov. Men även för att sprida kunskap brett om våld i nära relationer.
Engagemang: Vi drivs av att skapa ett samhälle fritt från våld. Vi arbetar aktivt med att engagera samhälle, individer och föreningar för att skapa förändring. Vi använder vårt driv till det vi är bäst på, om det är i samtalet med kvinnan och hur hennes process drivs framåt eller i det kommunikativa arbetet med att ändra attityder.
Medmänsklighet: Vi är först och främst medmänniskor. Vi är trygga, nära och inlyssnande. Vi tror på dig och vi bryr oss! Du som söker vårt stöd ska veta, att vi utgår från dina behov och vi dömer ingen. 

Samarbete, utbildning och medmänskligt stöd
Förutom stöd från myndigheter, samverkar kvinnojouren med lokala organisationer och företag. Det kan gälla transporter, datorer, kontantkort, lokaler för möten, kläder och leksaker till den som snabbt måste lämna sitt hem. Jouren har kontakt med skolor, ungdomsidrottsföreningar och människorättsorganisationer. Med detta breda stöd vill Lidingö Kvinnojour vara en drivande kraft för att utrota våld och hot på Lidingö.
     Kvinnojourens volontärer arbetar ideellt, och utbildas regelbundet kring ämnet våld i nära relationer. Volontärerna får möta framstående människorättsjurister, forskare och specialister, debattörer och ideellt engagerade i närliggande organisationer. 
     Vi erbjuder medmänskligt stöd riktat till stödsökande kvinnor och unga - men vi är också noggranna med, att stödja varandra. Erfarenhetsåterföring och debriefing efter svåra samtal, genomförs regelbundet.