Hur vi hanterar personuppgifter

Den privata integriteten är viktig för oss. Här finner du mer information om hur Kvinnojouren Kerstin hanterar personuppgifter enligt GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kvinnojouren Kerstin i Lidingö, organisationsnummer 802455-2138 (Larsbergsvägen 23, 181 38 LIDINGÖ, e-post: kontakt@kvinnojourenkerstinlidingo.se) är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

VÅR INSAMLING AV DATA OCH SYFTET MED INSAMLINGEN

Den privata integriteten är viktig för oss. För personer som söker stöd hos Kvinnojouren Kerstin råder alltid tystnadsplikt. Den stödsökandes anonymitet skall skyddas och vi värnar om den stödsökandes integritet och självbestämmande.

Kvinnojouren Kerstins sparar viss information om stödsökande. Den information som sparas är förnamn samt telefonnummer och e-mailadress till den stödsökande. Anledningen till att vi sparar även telefonnumret till stödsökande är att vi ska ha möjlighet att nå dem vid behov fram till avslutad kontakt samt föra årlig statistik över hur många som söker sig till oss. Alla kvinnor har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss. I sådant fall registreras kvinnan som anonym.

För att vi ska kunna erbjuda t.ex. volontärutbildningar och event behöver vi behandla personuppgifter. När du söker till en volontärutbildning på vår hemsida, kontaktar oss eller anmäler dig till ett evenemang tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar och bostadsadress.

Vidare behandlas anonymiserad information om hur du använder Kvinnojouren Kerstins hemsida genom cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics. Via Google Analytics samlar vi in: hänvisningsadress, datum och tid för besöket, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara, uppgifter om programvara och hårdvara. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

 

TILLGÅNG TILL DE LAGRADE UPPGIFTERNA


Det är endast ansvarig volontär för den stödsökandes ärende som har tillgång till de uppgifter som sparas om de stödsökande kvinnorna. Volontärer får och skall inte dela med sig av information om den stödsökande såsom namn, alias, mejladresser eller andra kontaktuppgifter eller detaljer om en stödsökande till någon, där inkluderat andra jourer (tystnadsplikten som nämns ovan). Undantag från detta är om den stödsökande själv, med full förståelse av innebörden, godkänner att uppgifter delas med andra jourer eller aktörer. Skriftligt formkrav föreligger. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas.

 

LAGRING OCH GALLRING


Eftersom vi sparar viss information om stödsökande i syfte att kunna föra statistik raderas den registrerade informationen när ett nytt år inleds och statistiken är registrerad. Detsamma gäller för andra intressenter av verksamheten, som exempelvis deltagande vid volontärutbildning. Som längst bevaras den lagrade informationen i 12 månader.

När du använder dig av vår hemsida är den maximala lagringsperioden är 14 månader efter varje besök. Personuppgifterna delas med Google Analytics.

 

UPPGIFTER TILL DATAINSPEKTIONEN


Om du anser du att vår personuppgiftshantering gått felaktigt till kan du anmäla detta till datainspektionen antingen via telefon på 08-657 61 00 eller per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.