Engagera dig

Är du intresserad av att engagera dig för ett jämställt samhälle fritt från våld? Härligt! Unizons jourer är landets största folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor och för flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

På Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar anställda tillsammans med ideellt engagerade feminister, jurister, socionomer, kommunikatörer, styrelsemedlemmar, volontärsamordnare, organisationsutvecklare, föreläsare, ekonomer och andra som vill stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, samt förebygga mäns och killars våld och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Volontärerna utbildas och fortbildas, bland annat i Unizons grundkurs i jourkunskap. 

Jourerna arbetar på idéburen grund och utan vinstintresse. Den enda vinst jourerna skapar är samhällsvinst. Det finns många sätt att stötta jourerna och jourernas arbete. Här nedan ger vi exempel på hur du kan gå tillväga. 

Vill du bli volontär?

Sök efter vilka jourer som finns i och nära din kommun. På jourens hemsida kan du läsa på och se om jourens arbetssätt passar dig. Hör av dig och fråga om de behöver fler volontärer. Varje jour har sin egen rutin kring att rekrytering. Det kan se olika ut olika tider på året. Vanligtvis går du jourens egen utbildning innan du blir aktiv medlem.

Kvinno- och tjejjourerna som tillhör Unizon är fristående verksamheter. Tjejjourerna och ungdomsjourerna är ibland del av en kvinnojour och ibland helt fristående.

De flesta jourer behöver utöka gruppen ideellt arbetande och vill gärna att intresserade hör av sig.

Ge en gåva

Ge en gåva till en jour

Kontakta din lokala kvinnojour eller tjejjour för att få uppgifter om hur du kan stödja dem ekonomiskt. Unizons medlemsjourer tar tacksamt emot bidrag från er som vill stödja arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. I många jourer kan man bli stödmedlem, eller swisha en summa. 

Ge en gåva till förbundet Unizon

Du kan stödja Unizons arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld med ett ekonomiskt bidrag på vårt bankgiro 5075-8317. Vårt Swishnummer är 1234525275. Märk insättningen "Gåva till Unizon". 

Vill du skänka kläder eller leksaker?

Kontakta en lokal kvinnojour direkt. Jourerna tar emot i mån av plats och behov. Gärna hela och rena kläder, produkter eller möbler, men inte sådant som ett alternativ till grovsoprummet.

Gilla, hjärta och dela vidare

Ett annat bra sätt att stötta din lokala jour är att följa jourens sociala medier, gilla och dela vidare jourens uppdateringar. Följ också gärna Unizon på sociala medier: @unizonjourer

Stöd din lokala jour

Unizons medlemsjourer finns över hela landet. Hitta en jour att stötta eller engagera dig i här.

Hitta jour