Solrosen Kvinnojour tvingas lägga ner skyddat boende

Fr om februari 2024 har vi inte längre möjlighet att driva skyddat boende och erbjuda skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. 

Detta beror på att antalet placeringsförfrågningar från kommuner över landet stadigt har minskat senaste åren. Det betyder att vi har någon inkomst längre som finansierar boendet. Vår övriga finansiering får inte användas till skyddat boende då det regleras på annat sätt. 

Detta i kombination med nya lagändringar och stundande tillståndsplikt för skyddade boenden, som kräver omfattande och kostsamma omställningar för oss, gör att vi inte längre har medel att driva boendet. 

Detta beslut är oerhört sorgligt och motvilligt taget av styrelsen, då vi vet att antalet kvinnor och barn i behov av skydd inte på något sätt har minskat! 

Skyddat boende är på många sätt ryggraden i vår verksamhet och vi har kämpat länge för att inte tvingas till detta beslut. Nu har vi inte längre något val, och därför läggs nu vårt skyddade boende ner.

OBS! Vår öppna stödverksamhet, och kvinnojouren i stort, fortsätter precis som vanligt. Ingen ska tveka att kontakta oss, om man vill ha stöd och rådgivning!