Vad är egentligen våld?

Ibland kan det kännas svårt att tänka att det som man varit med om, eller blivit utsatt för, faktiskt är våld. Men våld är så mycket mer är slag.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Se exempel på olika typer av våld här